Corona

Kirkegårdskontoret er lukket for personlig henvendelse, men kirkegårdslederen kan kontaktes på 40401198

 

 

Kirkegårdsleder

Peder Lundby

40401198 

Bredkildegade 7

Vejlby

8240 Risskov

vejlbykirkegaard@mail.tdcadsl.dk

Kirkegårdsgartner

Peter Kildalsen

Kirkegårdsgartner

Mads Bjerrum

Kirkegårdsgartner

Else-Marie Jepsen

 

 

 

Hvor ligger Vejlby Kirkegård?