Kirkegården

Vejlby Kirkegård 

Så er Vejlby Kirke klar med en ny hjemmeside - god fornøjelse - lad os høre om der noget som skal uddybes!

Til jer hvis gravsteder udløber i 2015, og ikke har fået dem fornyet endnu.

I bedes venligst kontakte kontoret snarest.

Her først i januar begynder vi sløjfningen af gravstederne som er udløbne.


Sig ikke: ”Det kan vi tale om senere….” – få det gjort!

Gentagne gange oplever vi på kirkegården, at pårørende fortryder valg af gravsted. Vi flytter jævnligt urner fra fællesgraven til et gravsted, hvor der er mulighed for at sætte en sten på.  Bedemænd, præster og kirkegårdsleder oplever, at en del mennesker ikke har talt med deres nærmeste om, hvordan de ønsker at blive begravet. Det kan der være mange grunde til. For nogle er det svært at tale om det. Andre tænker, at det vil man gøre, bare ikke lige nu. Men den store ubekendte faktor i dette spørgsmål er, at man ikke ved, hvor længe man har livet. Man kan komme i den situation, at man – i løbet af ganske få dage – skal træffe vigtige beslutninger, hvis et nærtstående menneske dør pludseligt. Det er beslutninger, som ofte ikke kan ændres. Nok kan man flytte en urne, men andre beslutninger står ikke til at ændre.

 

Derfor er min opfordring klar: Tal med jeres nærmeste om disse spørgsmål, som f.eks.:

Ønske om kirkegård. Som udgangspunkt hører man til kirkegården i det sogn man bor. Ønsker man at blive begravet et andet sted, så er det vigtigt at undersøge, om det er muligt.

Ønsker man kremation eller kirkebegravelse.

Ønske om gravsted. Skal det være et gravsted med hæk omkring, i græsplæne med en pladesten over, skovkirkegård, eller i en fællesgrav uden markering.
     

Hvilke muligheder er der på kirkegården i Vejlby? Det vil jeg gerne fortælle nærmere om.  Ring og aftal en tid til en rundvisning, hvor vi i ro og mag kan se på mulighederne og I kan få svar på spørgsmål.  I kan også få vejledning hos gartnerne på kirkegården. 

Peder Lundby

Kirkegårdsleder

86210844

 

 

 

Kalender