Covid-19 regler i Vejlby kirke

Efter en ny opmåling af Vejlby Kirke og under hensyn til det lokale smittetryk nedjusterer mendighedsrådet det maksimale antal kirkegængere ved højmessen og øvrige kirkelige handlinger til 30. Hvis fællessang udelades (fx ved koncerter) kan vi være op til 60 personer.