24APR

Højskoleforeningen generalforsamling

Onsdag d. 24. april 2019, kl. 19:30
 

Onsdag den 24. april kl. 19.30 i Vejlby Sognegård: 

Sangaften & Generalforsamling i Vejlby Højskoleforening

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab og budget
4. Kontingentfastsættels...

Læs mere