Menighedspleje

Menighedsplejen

Formål
Menighedsplejen har til formål at øve diakonalt arbejde overfor sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Virksomhed
Menighedsplejen står bl.a. for:

  • arrangementer som bl.a. forårsudflugt og sommerfest
  • økonomisk støtte til enkeltpersoner, lokalcentre og sociale institutioner i sognet
  • uddeling af julehjælp
  • akut hjælp. Mennesker, der er i akut nød, kan i enkelte tilfælde få et mindre legat.

Sådan søger du om julehjælp: (ansøgningsfrist for julen 2019 er 1. december)

Skriv en ansøgning til kirkens kontor på: vejlby.sognaarhus@km.dk

Ansøgningen skal indeholde flg: 

Kort beskrivelse af ansøgers situation og oplysning om antal hjemmeboende børn samt deres alder. 
En kopi af ansøgers sidste årsopgørelse.
Ansøgers kontaktoplysninger: navn, bopælsadresse, e-mail / mobilnummer.   

Har du stadig spørgsmål om, hvordan du søger om støtte gennem sognets menighedspleje, så ret henvendelse til en af kirkens præster.