Menighedspleje

 

Formål
Menighedsplejen har til formål at øve diakonalt arbejde overfor sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Virksomhed
Menighedsplejen står bl.a. for:

  • arrangementer som bl.a. forårsudflugt og sommerfest
  • økonomisk støtte til enkeltpersoner, lokalcentre og sociale institutioner i sognet
  • uddeling af julehjælp
  • akut hjælp. Mennesker, der er i akut nød, kan i enkelte tilfælde få et mindre legat.

Sådan søger du om julehjælp: (ansøgningsfrist for julen 2020 er 1. december)

Skriv en ansøgning til kirkens kontor på: vejlby.sognaarhus@km.dk

Ansøgningen skal indeholde flg: 

  • Kort beskrivelse af ansøgers situation og oplysning om antal hjemmeboende børn samt deres alder.
  • En kopi af ansøgers sidste årsopgørelse.
  • Ansøgers kontaktoplysninger: navn, bopælsadresse, e-mail / mobilnummer.   

Klik her for at hente ansøgningsskema

Har du stadig spørgsmål om, hvordan du søger om støtte gennem sognets menighedspleje, så ret henvendelse til en af kirkens præster.