Menighedsrådets mødekalender 2020

Møderne afholdes kl. 18.00 i Vejlby Sognegård.

Samtlige møder er offentlige. 

 

28. januar

25. februar

31. marts

28. april.

26. maj

30. juni

25. august

29.september

27. oktober

24. november

 

Forretningsudvalgsmøder:

 

15, JANUAR

12.FEBRUAR

18. MARTS

15. APRIL

13. Maj

17. juni

12. August

16. September

14, Oktober

11. November