Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

VHF: Generalforsamling

APR
27

VHF: Generalforsamling


Dato Onsdag d. 27. april 2022, Kl. 19:30 til kl. 20:30
Sted Vejlby Kirke, Vejlby Centervej 25, 8240 Risskov

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Kontingentfastsættelse
5. Indkomne forslag. Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen
6. Valg til bestyrelsen. På valg er: Niels Sander Wienke, Agnete Langagergaard, Jytte Thorsted og Grethe Heidemann.
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revision
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der sangaften ledet af Niels Sander Wienke.