×

Advarselsmeddelelse

  • This event has already taken place.
Onsdag d. 24. april 2019, Kl. 19:30 til kl. 22:00

Onsdag den 24. april kl. 19.30 i Vejlby Sognegård: 

Sangaften & Generalforsamling i Vejlby Højskoleforening

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab og budget
4. Kontingentfastsættelse
5. Indkomne forslag. Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen
6. Valg til bestyrelsen. På valg er: Merete Stubbe-Teglbjærg, Gudrun Engelke og Kirsten Malmqvist.
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revision
9. Eventuelt

Fællessang efter kaffen ledes af provst Jens Ole Henriksen.

Højskoleforeningen byder også på ost og et glas rødvin.