Påskedag

Påskedag


# Påskemusik
Udgivet søndag d. 12. april 2020, kl. 00:00

Vejlby Kirke præsenterer i denne uge kirkemusikalske mesterværker komponeret specielt til påskens helligdage. For at opnå den bedste lydoplevelse og andagtsfornemmelse, anbefaler vi, at du finder et uforstyrret sted i hjemmet og bruger headset/hovedtelefoner til din mobil/ipad. Udvalget er foretaget af kirkens organist, Claus Borch i samarbejde med sognepræst Kåre Egholm.


Michael Praetorius: Halleluja! Christ ist erstanden

Michael Praetorius (Tyskland, 1571-1621) kendes i dag nok mest for salmen En rose så jeg skyde. Ikke desto mindre var han en af de mest produktive og opfindsomme komponister der efter Reformationen satte sig for at komponere og udgive ny kirkemusik til brug for den lutherske gudstjeneste. Han er inspireret af tidens moderne italienske musikstil med kontrasterende klangfarver, rytmer og temposkift, gerne med mange sangstemmer og forskellige slags instrumenter i alle mulige kombinationer. 'Halleluja! Christ ist erstanden' er Praetorius' bud på hvordan en salme - Krist stod op af døde! - kan levere råmateriale til et større musikstykke: den opmærksomme lytter vil undervejs kunne høre små brudstykker af salmens melodilinjer, snart i den ene stemme, snart den anden - og kun et kort øjeblik - før komponistens fantasi og skabertrang igen tager over.

Dagens salme: Verdens igenfødelse, Adam af Sct. Victor 12. årh

En moderne læser kunne let forledes til at tro, at denne salme handler om glæden ved forårets komme. Det gør den også, men det er ikke dens primære sigte. ”Verdens igenfødelse” er kun et afkast eller en følge af Jesu opstandelse. I kraft af Kristi livs sejr over døden, fødes verden på ny. Det vil altså sige, at naturens forandring er fremkaldt af opstandelse, for ”det gør påskemorgen”. Salmens ophavsmand, Adam af St. Victor, var kannik ved St. Victor Abbediet i Paris. Der dyrkede man den ”victorinske fromhed” og den mystiske gudskærlighed i modsætning til den intellektuelle skolastik, som ellers var normen på de tidligste europæiske universiteter. Det skyldes Grundtvig, at vi har salmen i den danske salmebog, idet han skabte en dansk gendigtning i 1837. Hvad melodi angår, ville jeg have valgt den gamle danske forårssang ”In vernalis temporis”, også kendt som ”Frydeligt med jubelkor”.

1 Verdens igenfødelse
glæden igenføder;
skønt fornyet skabningen
den Opstandne møder.
Øst og vest og syd og nord,
ild og vand og luft og jord
synger påskesalmer.

2 Ser du op til hvælvingen,
skyerne sig klarer,
lytter du til bølgerne,
blidelig de svarer;
mellem begge morgenglad
fryder sig med forårskvad
hele fuglekoret.

3 Ser du, hvor i skovene
alle træer skyder!
Mærker du, hvor engene
sig i våren fryder!
Nu det visne vorder grønt,
hvad der falmed, atter skønt,
det gør påskemorgen.

4 Livets varme, sejrende
over dødens kulde,
priser ham, som strålende
rejste sig af mulde;
dødens fyrste tog ham hel,
havde i ham ingen del,
misted, hvad han havde.

5 Fundet har nu mennesket
bod for alt forliset;
sværdet nu, det flammende,
svandt fra Paradiset,
nu keruben løfter glad
oliegren og palmeblad,
vinker os til Eden.

Adam af St. Victor 12. årh.
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1845.Flere forslag
 

Surrexit Christus hodie (latin: ’I dag er Christus genopstået’) 

Johann Walter (1496-1570): Christ ist erstanden
www.youtube.com/watch?v=XIAoUq… 

Leonhard Lechner (1553-1606): Christ ist erstanden
www.youtube.com/watch?v=KwwzMR...

Heinrich Schütz (1585-1672): Christ ist erstanden
www.youtube.com/watch?v=7MsJsb...

Samuel Scheidt (1587-1654): Surrexit Christus
www.youtube.com/watch?v=BLSLT9...